“9. April”

april 1

Der er sikkert ikke mange i det ganske danske land, som ikke ved, hvad der skete i Danmark tidligt om morgenen den 9. april 1940…  2. Verdenskrig var i gang, og præcis på denne skelsættende dato krydsede de tyske tropper den dansk-tyske grænse og rykkede nordpå…  Danmark var besat, og den danske regering kapitulerede uden kamp…

Alligevel var der et mindre kompagni på kasernen i Søgård, som intetanende gik i stilling og forsøgte at nedkæmpe de invaderende tyske tropper…  Overmagten var dog alt for stor – og infanteriet for tungt til, at man fra dansk side havde en reel chance, og da først man havde trukket sig tilbage til Haderslev, måtte også dette kompagni se i øjnene, at slaget var tabt…

april 3

I filmen “9. April” følger vi en deling soldater, som dagen før besættelsen forsøger at gøre sig klar til kamp…  Det er en ussel lille forsamling af soldater, der med et minimum af krigsmateriel og våben drager mod grænsen om morgenen den 9. april for at slå tyskerne tilbage…  Mange af soldaterne er slet ikke mentalt forberedt på at skulle i krig, og da slet ikke på at de for så vidt også kunne risikere at miste livet – og dø for fædrelandet…  Alligevel må de stå sammen og mønstre det mod og den vilje, som der skal til for at gå i stilling og forsøge at nedkæmpe de tyske soldater…

Pilou Asbæk spiller en sekondløjtnant (rangeret med en lille stjerne – lige over sergent), som bliver sendt til Søgård for at mobilisere den lille enhed og gøre dem klar til at møde tyskerne…  Han har ansvaret for en lille deling soldater, og skal lede dem gennem krigens forskellige faser i den tro, at det vil ende med succes…  Hans evner indenfor krigsførelse er fornuftige og hans overblik og dømmekraft er modent, men trods dette er udfaldet givet på forhånd – og da han til sidst står med hænderne over hovedet midt i Haderslev By, er det hans ære, som er det mest slagne…

april 2

Pilou er en af de meget pålidelige og troværdige danske skuespillere, som man med sikkerhed ved leverer det, som forventes…  Hans præstationer er altid troværdige og hans indlevelse i hans roller er rigtig stor…  Således er det også som sekondløjtnant i “9. April” – omend man kan sige, at det ikke er en videre prangende eller fyldestgørende karakter han har…  Alligevel er man ikke i tvivl om, at det er Pilou, der har førertrøjen på, men omdrejningspunktet er ikke ligefrem centreret omkring hans karakter, men nærmere fokuseret på at skildre den historiske begivenhed, som i flere år frem over fik så afgørende betydning for det danske samfund…

april 5

Og netop skildringen af besættelsen af vores lille land er rigtig vellykket…  Det er ikke fordi, man svælger i masser af politiske overvejelser eller militær-strategier – og ej heller i med hvilken baggrund tyskerne invaderer Danmark på… Derimod er der tydeligvis (og sandsynligvis også bevidst) valgt, at man vil skildre invasionen fra de danske soldaters side, omend man for så vidt heller ikke dykker helt så dybt i det følelsesmæssige blandt disse…  Det går således meget på, at man desperat forsøger at forsvare den dansk-tyske grænse, hvor man flere gange må rykke tilbage for at indtage nye stillinger, så man kan møde tyskerne – Hele tiden med håbet om, at der kommer forstærkning fra de danske tropper…

april 4

Min familie og jeg så filmen netop den 9. april 2016, hvor det således er 76 år siden, at den historiske begivenhed fandt sted – og ung som gammel fandt den egentlig ganske udmærket…  Da den slutter er man beriget med et historisk indblik i, hvad der egentlig skete i grænseregionen den skæbnesvangre morgen, men alligevel kunne man også godt savne detaljer…  Alt i alt er “9. April” et stykke danmarkshistorie, som ikke er til at vige udenom…

“9. April” får 5 ud af 7 stjerner.

starstarstarstarstar

Gennemsnit
0 ud af 7 stjerner. 0 har stemt.

Skriv et svar